SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

Copyright 2016 Spital Municipal Curtea de Arges

Externarea pacienților la domiciliu

 

Se va face de catre medicul curant sau medicul de garda in momentul in care acest considera oportun, pe baza examenului clinic, investigațiilor si a urmăririi evoluției pacientului pe parcursul internării, cu acordul medicului sef de secție.

Programarea si comunicarea externarii se realizeaza cu cel putin 12 ore inainte de externare (pacient, bucatarie, serviciul administrativ)

Pacientul sau aparținătorilor acestora in cazul minorilor sau a persoanelor cu dificultăți de comunicare si înțelegere, vor primi bilet de externare care va conține datele de indentificare ale pacientului, conform foii de observație si a actelor de identitate prezentate de pacient, rezumatul foii de observație respectiv datele clinice, investigațiile, consulturile interdisciplinare, tratamentul primit, evoluția sub tratament si recomandările privind dieta, igiena, tratamentul la domiciliu, controalele periodice si cele pentru alte afecțiuni prin medicul de familie sau medici de diverse specialități, masuri profilactice corespunzător vârstei si stării de sănătate ale pacientului, conform aprecierii medicului curant.

Pentru întocmirea biletului de ieșire se vor folosi formularele speciale.

Medicul care decide externare va întocmi si epicriza in foaia de observație a pacientului care va cuprinde aceleași informații ca biletul de ieșire din spital, menționate mai sus;

Externarea pacienților la cerere contrar avizului medical - se va face de către medicul curant sau medicul de garda, la cererea expresa a pacientului sau aparținătorilor acestora pentru pacienții minori sau care sunt in imposibilitate de a lua decizii, care va fi consemnata in foaia de observație. Pacientul, respectiv aparținătorii acestuia vor primi aceleași documente ca si la externarea obișnuita;

Transferul pacienților - va fi decis de medicul curant cu acordul medicului sef de secție sau de către medicul de garda conform aprecierii medicale ale acestora in scopul favorizării accesului pacientului la serviciile medicale corespunzător afecțiunii sau afecțiunilor sale in ordinea priorității acestora. Transferul se va realiza dupa obținerea acordului telefonic de la instituția/ medicul căruia ii este adresat pacientul. Pacientul va fi insotit de Bilet de transfer care va conține aceleași date ca si biletul de ieșire din spital. Transportul pacienților se va face cu Ambulantele teritoriale unde va fi transferat pacientul. Solicitarea Ambulantei sa va face de către medicul care a decis transferul pacientului.

- Apartinatorii sunt anuntati cu minim 48 de ore inainte cu privire la externarea unui pacient care necesita insotire la externare

 

 Externarea pacienților decedați in timpul spitalizării

 

-   obligatoriu va fi însoțita de îndeplinirea tuturor activităților (formalităților) cuprinse in procedura de externare, privind codificarea cauzelor de boala si deces, precum si întocmirea Biletului de Ieșire din Spital. Epicriza la externare va cuprinde obligatoriu epicriza de deces;

constatarea decesului - Decesul este obligatoriu constatat de un medic primar/specialist, intre orele 13.00 - 08.00, acesta este constatat de medicul de garda, primar/specialist;

persoana care constata decesul, consemnează in FO data si ora decesului cu semnătura si parafa. Scrie epicriza de deces, cu data/ora cu semnătura si parafa;

secția respectiva are obligația de a anunța telefonic, telegrafic, etc., aparținătorii legali ai pacientului decedat dupa trecerea a 2 ore de la constatarea decesului. Anunțul se consemnează in FO;

ulterior sunt contactate autoritatile cu care se colaboreaza in astfel de cazuri (Serviciul de Medicina Legala Arges, Politia, etc.)

 

 Expertiza medico - legala este reglementata de Legea 459/2001; Legea 104/2003; Legea 271/2004 si se face in cazurile de:

 

moarte violentă, chiar și atunci când există o anumită perioadă între evenimentele cauzale și deces;

cauza morții nu este cunoscută sau este suspectă;

Un deces este considerat moarte suspectă în următoarele situații:

o  moarte subită;

o decesul unei persoane a cărei sănătate, prin natura serviciului, este verificată periodic din punct de vedere medical;

o moartea pusă în legătură cu o deficiență în acordarea asistenței medicale sau în aplicarea măsurilor de profilaxie și de protecție a muncii;

o decesul pacientului care a survenit în timpul sau la scurt timp după o intervenție diagnostică sau terapeutică medico-chirurgicală.

In aceste cazuri intocmirea certificatului medical constatator al decesului este responsabilitatea medicului legist.

Autopsia anatomo-patologica se face la toate cazurile de deces survenite in timpul spitalizării, conform prevederilor legale in vigoare. Art. 10 L. 104/2003:

           Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale și unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum și decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale;

Nu se consideră deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între secții sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, precum și decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecțiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces;

Pentru pacienții cu afecțiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condițiile în care aparținătorii nu au nici o rezervă asupra bolii și tratamentului aplicat și își asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul șefului de secție unde a fost internat decedatul, al medicului curant și șefului serviciului de anatomie patologică.

In toate cazurile în care există suspiciunea unor implicații medico-legale prevăzute de lege, șeful serviciului de anatomie patologică anunță în scris, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituția de medicină legală, potrivit competenței teritoriale prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare. Aceeași procedură se realizează și pentru decedații neidentificați și pentru cetățenii străini decedați în spital. In aceste cazuri Certificatul de Deces este intocmit de medicul anatomopatolog.

In vederea autopsiei prosecturale sau medico-legale, medicul curant (sau medicul reprezentant al secției respective) va prezenta, obligatoriu, cel târziu la ora 9:00 a zilei următoare survenirii decesului, la Serviciul de Anatomie Patologica/Institutul de Medicina legala, Foaia de Observație, completata cu evoluția la zi, si epicriza de deces. Conform legii, la autopsie vor participa :

medicul curant;

medicul sef de secție (in cazul in care acesta nu poate participa va desemna un medic reprezentant al secției).

 

 Scutirea de Autopsie

 

Pentru pacienții cu afecțiuni cronice cunoscute, bine investigate, în condițiile în care aparținătorii nu au nici o rezervă asupra bolii și tratamentului aplicat și își asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul șefului de secție unde a fost internat decedatul, al medicului curant și șefului serviciului de anatomie patologică;

In cazul in care aparținătorii (familie, tutore, persoane care au legal in grija decedatul, etc) NU doresc autopsia, vor face o cerere de scutire de autopsie.

Aceasta trebuie vizata, in ordine de:

                  a.       medicul curant;

                  b.       medicul sef de secție;

                  c.       medicul anatomo patolog;

                  d.       managerul spitalului.

La cererea de autopsie se anexează copie actul de identitate al celui care solicita scutirea de autopsie.

Cererea de scutirea de autopsie poate fi refuzata de oricare din cei enumerați, daca exista motive intemeiate.

Daca exista motive intemeiate care sa sugereze o moarte violenta sau suspecta, medicul curant sau si medicul anatomo-patologic trebuie sa anunțe Politia si medicul legist pentru a solicita constatarea medico-legala.

Orice procedura asupra cadavrului (imbalsamare, necropsia) poate fi făcuta numai dupa 24 ore de la constatarea decesului / (anunțarea decesului). Daca in termen de 3 (trei) zile, nu se pot anunța aparținătorii, si/sau decedatul nu este ridicat este anunțata in scris Politia de către Biroul de Asistenta Sociala.