SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

are contract Nr.H04, incheiat cu

CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES

 

Serviciile medicale spitalicesti se acorda conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate, pe baza recomadarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale si bolilor cu potential endemo-epidemic care necesita izolare si tratament. 

Aceste servicii constau in:
-consultatii
-investigatii
-stabilirea diagnosticului
-tratamente medicale
-ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.

Serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii sunt :
-servicii medicale spitalicesti pentru patologie, care necesita internare prin spitalizare continua-forma de internare prin care se acorda asistenta medicala reventiva, curativa, de recuperare si paliativa pe toata durata necesara rezolvarii complete a cazului respectiv;
-servicii medicale acordate in regim de spitalizare de o zi forma de internare (forma particulara continua) prin care se acorda asistenta medicala preventiva, curativa si de recuperare pentru o perioada de maxim 24 de ore;
-servicii medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare de zi pentru serviciile medicale programabile de diagnostic, tratament si monitorizare pentru pacientii care nu necesita supraveghere pe o durata mai mare de 12 ore.

Urgente

Compartimentul de urgenta preia toate cazurile ce constituie urgenta, avand personal calificat, inclusiv medici specialisti, pe care, dupa consultatia si investigatiile efectuate, le triaza in funtie de gravitate ( tinere sub observatie, internare in sectie sau trimitere la un alt spital pentru investigatii suplimentare sau interventii chirurgicale).

In compartimentul de urgenta se acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii acesteia este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil, pentru investigatii suplimentare sau interventii chirurgicale. Se asigura si internarea in una din sectiile spitalului sau externarea. 

Prin compartimentul de urgenta se asigura permanenta asistentei medicale, 24/24 ore,7/7 zile

Copyright 2016 Spital Municipal Curtea de Arges